عبدالعظيم صاعدي-معرفي کتاب هاي نظم
عبدالعظيم صاعدي-شعر سپيد- عارفانه-عاشقانه-نماز-نيايش-پاييزي-خدمات نشر-نتشارات نور فاطمه

فهرست اصلي
1 - صفحه اصلی
2 - آشنایی
3 - کتاب های نثر
4 - دفتر های شعر
5 - کتابهای زیر چاپ
6 - کلامی و پیامی
7 - صاعدی و دیگران
8 - تماس با ما
9 - خدمات كارشناسي
10- دريافت كتاب PDF
 
 
بخشي از کتاب هاي شعر
1 - نام دیگر زمین
4 - سلام بر بعثت
7 - پرسه در پائیز
9 - ارتفاع بیدار عشق
 

 

معرفی کتاب های شعر

برای تهیه کتابهای معرفی شده در سایت با ما تماس بگیرید .

كتابهايي كه بخشي از آن آمده در سمت راست فهرست شده .


1 - نام دیگر زمین : 172 صفحه
 چاپ پنجم : زمستان
1376

ورود


2 - کلید هفت آسمان : 158 صفحه

چاپ اول : بهار 1366

ورود


3 -  فقط عشق می تواند : 111 صفحه
مجموعه ای از اشعار سالهای 47 تا 57
بتاریخ : پائیز 1363

ورود


4 - سلام بر بعثت :  126 صفحه

چاپ دوم : بهار 1361

ورود


5 - باغ پیراهن تو بود : 124 صفحه

چاپ اول : 1385

ورود


6- گزیده ادبیات معاصر : 96 صفحه
مجموعه شعر
چاپ دوم : 1379

ورود


7 - پرسه در پائیز : 153 صفحه

چاپ اول : پائیز 1375

ورود


8 - آخرین کلام خاک :186 صفحه

چاپ اول : 1384

ورود


9 - ارتفاع بیدار عشق : 158 صفحه

چاپ اول : 1387

ورود


 

 
هیچ دردی
        بی تسکین

هیچ سنگی
            بی آواز

وهیچ لحظه ای
  بدون معجزه نیست

گاه
 که به عشق ایمان داری

۞۞۞

به ارتفاع بیدار عشق
 آویخته ام
تا انسان
     از خواب اعماق
                      برخیزد
وخویش را
         تا بی نهایت خدا
                     باورکند

 
www.easy-hit-counter.com
 

صفحه اصلی - آشنائی - کتاب نثر - کتاب شعر - کتابهای در دست چاپ - کلامی و پیامی- صاعدی و دیگران - تماس با ما - خدمات كارشناسي

تاريخ انتشار 1387- بروز شده : تابستان91 - حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت است - انتقال مطالب سایت با ذکر ماخذ آزاد است
نرم افزاری سایت : موسسه کبوتر