عبدالعظيم صاعدي-نام دیگر زمین
عبدالعظيم صاعدي-شعر سپيد- عارفانه-عاشقانه-نماز-نيايش-پاييزي-خدمات نشر-نتشارات نور فاطمه

فهرست اصلي
1 - صفحه اصلی
2 - آشنایی
3 - کتاب های نثر
4 - دفتر های شعر
5 - کتابهای زیر چاپ
6 - کلامی و پیامی
7 - صاعدی و دیگران
8 - تماس با ما
9 - خدمات كارشناسي
10- دريافت كتاب PDF
 
 
بخشي از کتاب هاي شعر
1 - نام دیگر زمین
4 - سلام بر بعثت
7 - پرسه در پائیز
9 - ارتفاع بیدار عشق
 

 

برگی از یک کتاب 

  نام دیگر زمین :
 172 صفحه
 چاپ پنجم : زمستان 76

 

 در بخشي‌ از مجموعه نام‌ ديگر زمين چنین میخوانیم ...

  (نماز... وقتي‌ در ما مي‌شكفد)

مقدمه‌

دلنشين‌ترين‌ زمزمه‌اي‌ كه‌ لب‌هاي‌ عاشقان‌ را متبرّك‌ مي‌سازد و پرشورترين‌ نغمه‌اي‌ كه‌ ميان‌ خاك‌ و افلاك‌ پيوند و پيوستگي‌ مي‌آفريند نماز است‌. لحظه‌ نماز، برداشتن‌ فاصله‌ ميان‌ آسمان‌ و زمين‌ است‌ و همسايه‌ ساختن‌ انسان‌ و فرشته‌.

نماز، ناب‌ترين‌ شعر هستي‌ است‌. سرودي‌ است‌ كه‌ همة‌ ذرّه‌ها مي‌شناسند و موسيقي‌ شكوهمندي‌ است‌ كه‌ همة‌ برگ‌ها، همة‌ نسيم‌هاي‌ رهگذر و همة‌ دهان‌هاي‌ خاموش‌ و گويا مي‌سرايند.

آنكه‌ نماز را نمي‌شناسد با زيبايي‌ مأنوس‌ نيست‌. آنكه‌ نماز نمي‌خواند برگي‌ است‌ كه‌ از شاخه‌ جدا افتاده‌ است‌. برگي‌ كه‌ پائيز پژمردن‌ را تجربه‌ خواهد كرد و له‌ شدن‌ در زير گام‌ حادثه‌ها را.

همه‌ چيز براي‌ نماز است‌؛ طلوع‌ يكصد و بيست‌ و چهار هزار خورشيد بر آسمان‌ رسالت‌، برافراشته‌ شدن‌ ستون‌هاي‌ كعبه‌، شهادت‌ همة‌ شهيدان‌ و...

و مگر كربلا، كعبه‌اي‌ جز نماز دارد؟ اگر كعبة‌ حسين‌(ع‌)، كربلاست‌، كعبة‌ كربلا، نمازست‌ يعني‌ همة‌ ستارگان‌ شهيد بر منظومة‌ نماز مي‌چرخيدند و همة‌ خون‌ها به‌ شوق‌ باروري‌ درخت‌ نماز به‌ ضيافت‌ شمشيرها مي‌رفتند.

نماز قلّة‌ همة‌ عبادت‌هاست‌. آن‌چنان‌ عظيم‌ و بزرگ‌ است‌ كه‌ ديگر عبادت‌ها بي‌آن‌ روح‌ و معنا نمي‌يابند. آنقدر بزرگ‌ و پرارج‌ است‌ كه‌ آخرين‌ و برترين‌ خواستة‌ انبياست‌؛ والاترين‌ وصيّت‌ لقمان‌(ع‌) و برترين‌ خواستة‌ ابراهيم‌(ع‌) در هنگامة‌ نيايش‌ جز پرداختن‌ به‌ نماز و آرزوي‌ نسلي‌ نمازگزار چيز ديگر نيست‌.

اگر چنين‌ است‌ چرا توان‌ها و قلم‌ها در تعظيم‌ و تجليل‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ نماز، بسيج‌ نشوند، چرا دفتر شعر شاعران‌ بي‌نشان‌ از اين‌ زيبايي‌ باشد.

پيش‌ از اين‌ در سه‌ دفتر سرچشمة‌ اميد، در قلمرو راز و نافلة‌ باغ‌، همگان‌ را صلاي‌ عام‌ زديم‌ كه‌ بياييد و قافلة‌ شعرتان‌ را از كنار، نماز ساده‌ و بي‌تفاوت‌ عبور ندهيد. بگذاريد قلم‌ نيز به‌ «سجده‌اي‌» در اين‌ آستانه‌ تن‌ سپارد. بسياري‌ كه‌ دل‌هاي‌ نمازگزار و جان‌هاي‌ عاشق‌ داشتند پس‌ از اين‌ «اذان‌»، بي‌نمازي‌ را تن‌ نسپردند و سه‌ دفتر مذكور را به‌ سروده‌هاي‌ زيبايشان‌ آراستند.

آنچه‌ پيش‌ روي‌ شماست‌ محصول‌ اراده‌اي‌ سترگ‌ است‌. شاعري‌ كه‌ به‌ چند سروده‌ بسنده‌ نكرد و حاصل‌ سال‌ها سرايش‌ در اين‌ زمينه‌ را به‌ صورت‌ دفتري‌ به‌ اين‌ باغ‌ سبز و روح‌افزا گشود.

عبدالعظيم‌ صاعدي‌ در شعر دو دهة‌ اخير نامي‌ آشناست‌. شاعري‌ است‌ كه‌ سروده‌هاي‌ سپيدش‌ را همة‌ كساني‌ كه‌ با شعر امروز همراهند مي‌شناسند. صاعدي‌ شاعر لحظه‌هاي‌ صميمي‌ خويش‌ و صميمّت‌ لحظه‌هاي‌ شاعرانه‌ است‌. او را به‌ سروده‌هايي‌ كه‌ يكسر به‌ اهل‌ بيت‌ آفتاب‌ اختصاص‌ دارد، مي‌شناسيم‌. توان‌ شاعرانه‌اش‌ را تنها مصروف‌ شعر مذهبي‌ ساخته‌ و جز اين‌ سرودن‌ را هرگز روا نداشته‌ است‌. جز شعر، نثر صاعدي‌ نيز نثري‌ پخته‌ و زيبا و روان‌ است‌. مقدمة‌ ايشان‌ بر «تماشاگه‌ راز» استاد شهيد مطهري‌ گواه‌ اين‌ ادّعاست‌.

در همين‌جا با سپاس‌ از استاد عبدالعظيم‌ صاعدي‌، ديگربار همة‌ قلم‌ها و انديشه‌هارا به‌ سرودن‌ و نوشتن‌ و تنفّس‌ در اين‌ قلمرو روشن‌ و شكوهمند و الهي‌ فرا مي‌خوانيم‌.

   دكتر محمدرضا سنگري‌

 تابستان‌ 1371  

================     

  حرير روشن‌ خطاب‌

جهان‌ و

      چاهي‌ ريشه‌ در ارتعاش‌.

 انسان‌ و

             ظلمتي‌ منتشر.

 در عرصه‌ سوداي‌ آسمان‌

 خورشيد

 واسطة‌ مأيوسي‌ بود

 چشم‌

 به‌ لبخند تاريك‌ترين‌ مشتري‌ دوخته‌.

 و ماه‌

 پرسه‌گردي‌ پريشان‌

 كه‌ جاي‌ نور

 نفرين‌

 نثار خاك‌ مي‌كرد.

 آه‌...

 اگر حرير روشن‌ «اقراء»

 اندامي‌ نمي‌يافت‌.

 و نماز

 نياز نمي‌گشت‌.

 

 كنارت‌ يادت‌

نمازم‌

 چقدر مهتابي‌ بود

 و بر پله‌هاي‌ مهتاب‌

 چقدر درويش‌!

 چه‌ بي‌تشويش‌

 راهسپار خدا بودم‌!

 كنار يادت‌

 آه‌،

          كجا

 كجا بودم‌؟

 

 
هیچ دردی
        بی تسکین

هیچ سنگی
            بی آواز

وهیچ لحظه ای
  بدون معجزه نیست

گاه
 که به عشق ایمان داری

۞۞۞

به ارتفاع بیدار عشق
 آویخته ام
تا انسان
     از خواب اعماق
                      برخیزد
وخویش را
         تا بی نهایت خدا
                     باورکند

 
www.easy-hit-counter.com
 

صفحه اصلی - آشنائی - کتاب نثر - کتاب شعر - کتابهای در دست چاپ - کلامی و پیامی- صاعدی و دیگران - تماس با ما - خدمات كارشناسي

تاريخ انتشار 1387- بروز شده : تابستان91 - حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت است - انتقال مطالب سایت با ذکر ماخذ آزاد است
نرم افزاری سایت : موسسه کبوتر