عبدالعظيم صاعدي-پرسه در پائیز
عبدالعظيم صاعدي-شعر سپيد- عارفانه-عاشقانه-نماز-نيايش-پاييزي-خدمات نشر-نتشارات نور فاطمه

فهرست اصلي
1 - صفحه اصلی
2 - آشنایی
3 - کتاب های نثر
4 - دفتر های شعر
5 - کتابهای زیر چاپ
6 - کلامی و پیامی
7 - صاعدی و دیگران
8 - تماس با ما
9 - خدمات كارشناسي
10- دريافت كتاب PDF
 
 
بخشي از کتاب هاي شعر
1 - نام دیگر زمین
4 - سلام بر بعثت
7 - پرسه در پائیز
9 - ارتفاع بیدار عشق
 

 

برگی از یک کتاب 

پرسه در پائیز :
 153 صفحه
چاپ اول : پائیز 75
چاپ دوم : 79

 

  بخشي‌ از مجموعه‌:
 پرسه‌ در پاييز

 مجموعه‌ شعر
عبدالعظيم‌ صاعدي‌

 «مقدمه‌»

دستاس‌ شتاب‌

آخرين‌ برگ‌ درختان‌ ر

باد

 بر شكيبايي‌ تن‌ باغ‌

 به‌ «خيش‌ آتش‌» مي‌كشد

                                                                                     و من‌

 دانه‌هاي‌ شعرم‌ را

 در دستاس‌ شتاب‌

                       خالص‌

                             مي‌كنم‌.

 

جشن‌ كلاغ‌ها

  سوار

 از سرخي‌ اسبش‌

                        در باغ‌

 به‌ زير مي‌آيد.

 و در يخباد نفسش‌

 كبوتران‌ چاهي‌

                      به‌ آسمان‌

                              خاكستر مي‌پاشند.

 جويبار

 خاموشي‌ را به‌ پرنده‌ مي‌سپرَد

 و درختان‌

                         با فرق‌هاي‌ شكافته‌

 حسرت‌ ر

            در جشن‌ كلاغ‌ها

                          دوره‌ مي‌كنند...

  آي‌... پاييز خونريز!

 از باغ‌

 كي‌ خواهي‌ رفت‌.

 

 
هیچ دردی
        بی تسکین

هیچ سنگی
            بی آواز

وهیچ لحظه ای
  بدون معجزه نیست

گاه
 که به عشق ایمان داری

۞۞۞

به ارتفاع بیدار عشق
 آویخته ام
تا انسان
     از خواب اعماق
                      برخیزد
وخویش را
         تا بی نهایت خدا
                     باورکند

 
www.easy-hit-counter.com
 

صفحه اصلی - آشنائی - کتاب نثر - کتاب شعر - کتابهای در دست چاپ - کلامی و پیامی- صاعدی و دیگران - تماس با ما - خدمات كارشناسي

تاريخ انتشار 1387- بروز شده : تابستان91 - حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت است - انتقال مطالب سایت با ذکر ماخذ آزاد است
نرم افزاری سایت : موسسه کبوتر