عبدالعظيم صاعدي-وقت‌ هلاك‌ خواب‌
عبدالعظيم صاعدي-شعر سپيد- عارفانه-عاشقانه-نماز-نيايش-پاييزي-خدمات نشر-نتشارات نور فاطمه

فهرست اصلي
1 - صفحه اصلی
2 - آشنایی
3 - کتاب های نثر
4 - دفتر های شعر
5 - کتابهای زیر چاپ
6 - کلامی و پیامی
7 - صاعدی و دیگران
8 - تماس با ما
9 - خدمات كارشناسي
10- دريافت كتاب PDF
 
 
بخشي از کتابهاي در
   دست چاپ

1 - ترانه هاي سكوت
2-خرَد خيزي‌هاي‌ سعدي
3 - خطّ بي‌اوّل‌ و آخر
4شهابهاي‌ شكفتن‌وگفتن
5 - صبح‌، پشت‌ پنجره‌
6 - وقت‌ هلاك‌ خواب
7 - همفرصت‌ با سالكان
 

برگی از یک کتاب

مجموعه شعر در دست چاپ
( شعر های اجتماعی )
وقت‌ هلاك‌ خواب‌
عبدالعظيم‌ صاعدي
تهران‌1385
 
      تقديم‌ به‌ عزيز ديريافته‌ام‌

      حاج‌ محمّدباقر توكّلي

 كه‌ تفكّر به‌ او، تولّد بيداري‌

 در من‌ است‌.

       جرعه‌

كدام‌ شب‌ را

 پنجره‌اي‌

              در نهايت‌ نيست‌؟

 صبح‌ را

            جرعه‌

                    جرعه‌

                       خواهيم‌ نوشيد.

 زودا !

 

       پناه‌

 مدار روزه

 محور هنوزه

 غوطه‌ در قير است‌

 و هستي‌هاي‌ ما:

 تكّه‌اي‌ نان‌ پرت‌ شده‌ زير باران‌

 كاسه‌اي‌ آب‌ بردهانة‌ تنورها.

 افسوس‌!

 ما زيباترين‌ كلمات‌ را

 به‌ كساني‌ سپرديم‌

 كه‌ لكنت‌شان‌

 كوچك‌ترين‌ نقص‌ آنان‌ بود.

 ببين‌ آسياب‌ دهانشان‌

 چطور كلمات‌ را فرسوده‌ مي‌كنند.

 ببين‌ شوربختي‌

 ببين‌ تيره‌روزي‌ چه‌ كامل‌ است‌

 و در اين‌ وَهم‌ بلاخيز

 ـ روزهاي‌ بي‌صيد و صدف‌

 ـ شب‌هاي‌ بي‌قصّة‌ فرد

 چطور خنده‌ها را

                        بر لب‌ها

                                    مجروح‌ كرده‌است‌!

  

 پَلَشتي‌هاي‌ تو در تو

 زوال‌هاي‌ لايه‌ور

 و گشت‌

 گشت‌ در باغ‌هاي‌ ويراني‌.

 آه‌!... آن‌ روياهاي‌ هزار چشم‌ كجا و

 اين‌ تخيل‌هاي‌ كور؟

 پناه‌

 در كدام‌ جهت‌

 كجاي‌ زمانه‌ بايد جُست‌؟

 كه‌ در اعماق‌ اندوه‌هاي‌سركش‌

 و حرمان‌هاي‌ بي‌مهار

                        رهسپار نباشد؟

 

 تسليم‌ جمعه‌هاي‌ مندرس‌ در پائيز

 اسير شنبه‌هاي‌ مضمحل‌ در زمستان‌

                                   پلاسيده‌ مي‌شويم‌

 و هم‌چنان‌

 سپيده‌ و صبح‌:

 خام‌.

 و ظهر و غروب‌:

 كال‌ و نارسيده‌است‌.

 

 
هیچ دردی
        بی تسکین

هیچ سنگی
            بی آواز

وهیچ لحظه ای
  بدون معجزه نیست

گاه
 که به عشق ایمان داری

۞۞۞

به ارتفاع بیدار عشق
 آویخته ام
تا انسان
     از خواب اعماق
                      برخیزد
وخویش را
         تا بی نهایت خدا
                     باورکند

 
www.easy-hit-counter.com
 

صفحه اصلی - آشنائی - کتاب نثر - کتاب شعر - کتابهای در دست چاپ - کلامی و پیامی- صاعدی و دیگران - تماس با ما - خدمات كارشناسي

تاريخ انتشار 1387- بروز شده : تابستان91 - حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت است - انتقال مطالب سایت با ذکر ماخذ آزاد است
نرم افزاری سایت : موسسه کبوتر