عبدالعظيم صاعدي-همفرصت‌ با سالكان‌
عبدالعظيم صاعدي-شعر سپيد- عارفانه-عاشقانه-نماز-نيايش-پاييزي-خدمات نشر-نتشارات نور فاطمه

فهرست اصلي
1 - صفحه اصلی
2 - آشنایی
3 - کتاب های نثر
4 - دفتر های شعر
5 - کتابهای زیر چاپ
6 - کلامی و پیامی
7 - صاعدی و دیگران
8 - تماس با ما
9 - خدمات كارشناسي
10- دريافت كتاب PDF
 
 
بخشي از کتابهاي در
   دست چاپ

1 - ترانه هاي سكوت
2-خرَد خيزي‌هاي‌ سعدي
3 - خطّ بي‌اوّل‌ و آخر
4شهابهاي‌ شكفتن‌وگفتن
5 - صبح‌، پشت‌ پنجره‌
6 - وقت‌ هلاك‌ خواب
7 - همفرصت‌ با سالكان
 

برگی از یک کتاب

همفرصت‌ با سالكان‌
مجموعه ای در دست چاپ

 
    بخشي‌ از مجموعه‌: همفرصت‌ با سالكان‌

 آرزو

  به‌ زلالي‌ گنجشك‌...

 به‌ سادگي‌ جويبار...

 پندارم‌ بود امروز اگر نه‌

 فردا انسان‌ ر

 اگر تيره‌ است‌، روشن‌!

 اگر روشن‌ است‌ ـ
                            تابناك‌ خواهم‌ ديد.

 نقاش‌ نبودم‌ كه‌ در دستم‌ رنگ‌

 و پيكرتراش‌ كه‌ در مشتم‌ پتك‌

 شاعر بودم‌ با دستهاي‌ خالي‌

        و كلمه‌ را رنگ‌ كردم‌ ـ و سنگ‌.

    پل‌ كردم‌

 زير پاها، چه‌ سخت‌ بود.

 و پله‌ كردم‌ تا بام‌ها

 چه‌ سخت‌تر.

 و تصوير كردم‌ سي‌ سال‌ خدا ر

 در سي‌ هزار رنگين‌ كمان‌

                       كه‌ خلايق‌... هان‌!

 و پندارم‌ بود

 امروز اگر نه‌ ـ فردا انسان‌ ر

 اگر تيره‌ است‌، روشن‌

 اگر روشن‌ است‌

              تابناك‌ خواهم‌ ديد.

  آه‌...

 آه‌... ايكاش‌!

             كاش‌!

 پشّه‌ ـ علف‌

  خاك‌ ر

   خصم‌ با خود نكنيم‌

 و خدا ر

       تنها.

 نكُشيم‌!

            علفي‌

      پشّه‌اي‌ را حتّي‌.

 

 
هیچ دردی
        بی تسکین

هیچ سنگی
            بی آواز

وهیچ لحظه ای
  بدون معجزه نیست

گاه
 که به عشق ایمان داری

۞۞۞

به ارتفاع بیدار عشق
 آویخته ام
تا انسان
     از خواب اعماق
                      برخیزد
وخویش را
         تا بی نهایت خدا
                     باورکند

 
www.easy-hit-counter.com
 

صفحه اصلی - آشنائی - کتاب نثر - کتاب شعر - کتابهای در دست چاپ - کلامی و پیامی- صاعدی و دیگران - تماس با ما - خدمات كارشناسي

تاريخ انتشار 1387- بروز شده : تابستان91 - حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت است - انتقال مطالب سایت با ذکر ماخذ آزاد است
نرم افزاری سایت : موسسه کبوتر