عبدالعظيم صاعدي-نام ديگر زمين-دكتر سنجري
عبدالعظيم صاعدي-شعر سپيد- عارفانه-عاشقانه-نماز-نيايش-پاييزي-خدمات نشر-نتشارات نور فاطمه

فهرست اصلي
1 - صفحه اصلی
2 - آشنایی
3 - کتاب های نثر
4 - دفتر های شعر
5 - کتابهای زیر چاپ
6 - کلامی و پیامی
7 - صاعدی و دیگران
8 - تماس با ما
9 - خدمات كارشناسي
10- دريافت كتاب PDF
 
 
صاعدی و دیگران
1- دکتر پرویز محمدیان
2 - ابراهیم زاده گرجی
3 - ابراهیم زاده گرجی
4 -  شکور لطفی
5 - دکتر سنجری
6 - عباس مهری آینه
7 - شهرام شاهرختاش
8 -کامران شرفشاهی
9 - احمدرضا دریایی
10 -امید مسعودی
11 -مهرعلی محمدنژاد
 

مقدمه ای برکتاب نام دیگر زمین

نوشته دکتر محمد رضا سنجری

 
دل نشین ترین زمزمه ای که لبهای عاشقان رامتبرک میسازد و پرشورترین نغمه هایی که میان خاک و افلاک پیوند وپیوستگی می آفریند نماز است . لحظه نماز ، برداشتن فاصله میان آسمان و زمین است و همسایه ساختن انسان و فرشته .
نماز ناب ترین شعر هستی است . سرودی است که همه ذره ها میشناسند و موسیقی شکوهمند ی است که همه برگها ، همه نسیمها ی رهگذر و همه دهانهای خاموش و گویا میسرایند .
آنکه نماز را نمیشناسد با زیبایی مانوس نیست آنکه نماز نمی خواند برگی است که از شاخه جدا مانده است . برگی که پائیز پژمردن را تجربه خواهد کرد و له شدن در زیر گام حادثه ها را .
همه چیز برای نماز است ؛ طلوع یکصدو بیست و چهار هزار خورشید بر آسمان رسالت ، برافراشته شدن ستون های کعبه ، شهادت همه شهیدان و ...
و مگر کربلا ، کعبه ای جز نماز دارد ؟ اگر کعبهء حسین (ع ) ، کربلاست کعبه کربلا ، نماز است یعنی همه ستارگان شهید بر منظومه نماز میچرخیدند و همه خون ها به شوق باروری درخت نماز به ضیافت شمشیر ها میرفتند .
نماز قله همه عبادتهاست . آنچنان عظیم و بزرگ و پرارج است که آخرین وبرترین خواسته انبیاء است ؛ والا ترین وصیت لقمان و برترین خواسته ابراهیم درهنگامه نیایش جز پرداختن به نماز و آرزوی نسلی نماز گزار چیز دیگر نیست .
اگر چنین است چرا توانها و قلمها در تعظیم و تجلیل و گسترش فرهنگ نماز ، بسیج نشوند . چرا دفتر شاعران بی نشان از این زیبایی باشد .
بیش از این در سه دفتر سر چشمه امید ، در قلمرو راز و نافله باغ ، همگان را صلای عام زدیم که بیایید و قافله شعرتان را از کنار نماز ساده و بی تفاوت عبور ندهید .بگذارید قلم نیز به " سجده ای" در این آستانه تن بسپارد .این "اذان " بی نمازی را تن نسپردند و سه دفتر مذکور را به سروده های زیبایشان آراستند .
آنچه پیش روی شماست محصول اراده ای سترگ است . شاعری است که به چند سروده بسنده نکرد و حاصل سالها سرایش در این زمینه را بصورت دفتری به این باغ سبز و روح افزا گشود .
عبدالعظیم صاعدی در شعر دو دهه اخیر نامی آشناست . شاعری است که سروده های سپیدش را همه کسانیکه با شعر امروز همراهند میشناسند . صاعدی شاعر لحظه های صمیمی خویش و صمیمیت لحظه های شاعرانه است . اورا به سروده هائی که یکسر به اهل بیت آفتاب اختصاص دارد ، میشناسیم . توان شاعرانه اش را تنها مصروف شعر مذهبی ساخته و جز این سرودن را هرگز روانداشته است . جز شعر ، نثر صاعدی نیز نثری پخته و زیسبا و روان است . مقدمه ایشان بر " تماشا گه راز " استاد شهید مطهری گواه این ادعاست .
در همین جا با سپاس از استاد عبدالغظیم صاعدی ، دیگر بار همه قلم ها و اندیشه ها را به سرودن و نوشتن و تنفس در این قلمرو روشن و شکوهمند و الهی فرا میخوانیم .
دکتر محمد رضا سنگری
 

 
هیچ دردی
        بی تسکین

هیچ سنگی
            بی آواز

وهیچ لحظه ای
  بدون معجزه نیست

گاه
 که به عشق ایمان داری

۞۞۞

به ارتفاع بیدار عشق
 آویخته ام
تا انسان
     از خواب اعماق
                      برخیزد
وخویش را
         تا بی نهایت خدا
                     باورکند

 
www.easy-hit-counter.com
 

صفحه اصلی - آشنائی - کتاب نثر - کتاب شعر - کتابهای در دست چاپ - کلامی و پیامی- صاعدی و دیگران - تماس با ما - خدمات كارشناسي

تاريخ انتشار 1387- بروز شده : تابستان91 - حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت است - انتقال مطالب سایت با ذکر ماخذ آزاد است
نرم افزاری سایت : موسسه کبوتر